Uchwała Nr 169/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Uchwała Nr 169/XXVI/2009
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 marca 2009 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) -

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Cewków dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna dla:
- Świetlicy wiejskiej w Cewkowie-Woli w ilości - 2 mp.
- Na remonty przepustów drogowych:
   - 10 m3 (sosny)
   - 5 m3 (dąb)

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 169/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2011 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż