Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie

Informacja

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie

W dniu 6 listopada 2012 r. Komisja Konkursowa w składzie:

1. Stanisław Sulikowski - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Jabłońska - Sekretarz Gminy - Sekretarz Komisji
3. Małgorzata Paszkiewicz-Domka - Inspektor w Urzędzie Gminy - Członek Komisji

zapoznała się z dokumentami aplikacyjnymi jakie wpłynęły na konkurs na stanowisko referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół.

Wpłynęło 8 ofert. W wyniku analizy dokumentów dokonanej w dniu 14 listopada 2012 r. ustalono listę kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Do drugiego etapu naboru dopuszczeni zostali:

1. Monika Rogoża zam. Cewków
2. Anna Śliwa zam. Nowy Dzików
3. Iwona Czerniak zam. Cewków
4. Justyna Gańko zam. Lubaczów
5. Anna Pelc zam. Stare Sioło

O terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej aplikanci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wstępnie ustalony termin to 21 listopada 2012 r.

Stanisław Sulikowski
Przewodniczący Komisji

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta księgowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2012 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż