Uchwała Nr 187/XXX/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Uchwała Nr 187/XXX/2013
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 5 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica dotyczącej bezpłatnego przydziału drewna:
- dla Szkoły Podstawowej w Moszczanicy w ilości - 3 mp,
- dla Świetlicy Wiejskiej w Moszczanicy w ilości - 2 mp.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 187/XXX/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2013 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż