Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105022R nr ewid. dz. 5056 w miejscowości Cewków km 0+000 - km 0+750 wraz z przebudową przepustów km 0+002

Stary Dzików 14.04.2015r

271.5.2015                                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

GMINA STARY DZIKÓW  na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r  poz. 907 z późn. zm) informuje że w trybie przetargu nieograniczonego na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105022R NR EWID.  DZ. 5056 W MIEJSCOWOŚCI CEWKÓW KM 0 + 000 – KM 0 + 750 WRAZ   Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW KM  0 + 002

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH  Sp. z o.o
ul. Lwowska 34 ;   22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI

cena ofertowa:    netto      115 606,61 zł
                               brutto     142 196,13 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1- STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10;  05 – 800 PRUSZKÓW

oferta nr 2 - PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH
                   Sp. z o.o ; ul. Lwowska 34 ;  22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI

oferta nr 3 – BUDOWA DRÓG I MOSTÓW ; Gospodarstwo Agroturystyczne
                    „SWOBODA” Hawłowice 121; 37 – 560 PRUCHNIK

oferta nr 4 – konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E ;
                    23 – 200 KRAŚNIK
                    PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8 ;  27 – 600 SANDOMIERZ

oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.; Rudna Mała 47b
                  36 – 060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Oferty otrzymała następującą łączną punktację :

  • oferta nr 1            261,81 pkt.
  • oferta nr 2            288,51  pkt.
  • oferta nr 3            262,47  pkt.
  • oferta nr 4            285,06 pkt.
  • Oferta nr 5           265,68 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 14.04.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105022R nr ewid. dz. 5056 w miejscowości Cewków km 0+000 - km 0+750 wraz z przebudową przepustów km 0+002
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2015 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
14.04.2015 09:30 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)