Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w 2015r.

Stary Dzików 05.06.2015r.
271.6.2015                                                                     

                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARY DZIKÓW na podstawie złożonych ofert i przeprowadzenia postępowania przetargowego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARY DZIKÓW W 2015r

wybrała do realizacji zamówienia firmę :

Paź Bogusław AUTO ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”
Świniary Stare BN
22-670 Łoniów

cena ofertowa:        netto –            31 747,69 zł
                               brutto –           34 287,50 zł

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.

Oferty:

oferta nr 1 -  ŚRODOWQISKO I INNOWACJE Sp. z o.o. Dobrów 8, 28 – 142 TUCZĘPY

oferta nr 2 - PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. ; ul. Lesna 48 Zgórsko ; 26 – 052 Nowiny

oferta nr 3 - Paź Bogusław AUTO ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”
                  Świniary Stare BN ;  22-670 Łoniów

oferta nr 4 - BHZ MODBUT W. Laskowski  A. Laskowska ; Orzechów 11
                  37-455 RADOMYŚL nad Sanem

Oferty otrzymały następującą łączną punktację :

- oferta nr 1                   273  pkt
- oferta nr 2                   267 pkt
- oferta nr 3                   291 pkt
- oferta nr 4                   288 pkt.

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

Zamawiający w dniu 14.04.2015r przesłał Wykonawcy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. W związku z tym umowa może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w 2015r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2015 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.09.2016 08:04Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
23.09.2016 08:01Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
05.06.2015 10:51 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)