Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 4/2016
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i § 10 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie
zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 13.677 zł, w tym:
a) w dziale "Administracja publiczna" na kwotę 12.380 zł
b) w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" na kwotę 1.297 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2017
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 stycznia 2017 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 750 Administracja publiczna 12.380 12.380
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12.380 12.380
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.500  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12.380
  4520 Opłaty na rzecz budzętów jednostek samorządu terytorialnego 8.880  
2. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.297 1.297
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.297 1.297
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.297  
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1.297
    Razem 13.677 13.677

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2017 14:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż