Komisje Rady Gminy

 

Komisja Rewizyjna

Otulak Janusz - Przewodniczący
Grzebiennik Tadeusz
Kantor Eugeniusz
Sitarz Marek
Szczepanek Tadeusz

Zadania komisji:

 • kontrolowanie działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
 • wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 


Komisja d/s Gospodarczych, Budżetowych i Rolnictwa

Goraj Józef - Przewodniczący
Grzebiennik Tadeusz
Maciejak Ryszard
Otulak Janusz
Ozimek Bogdan
Rusinek Leszek
Sitarz Marek
Witko Tomasz
Zając Stanisław

Zadania komisji: 

 • udział w opracowaniu planu budżetowego i projektów zmian w budżecie Gminy,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa.


Komisja d/s Społecznych i Oświaty

Szczepanek Zdzisław - Przewodniczący
Kantor Eugeniusz
Nieckarz Józef
Nieckarz Franciszek
Ozimek Bogdan
Sobków Grażyna
Szczepanek Tadeusz
Zając Stanisław

Zadania komisji:

 • współdziałanie z organami ścigania oraz innymi instytucjami zapewniającymi ład i porządek,
 • opiniowanie wprowadzonych zmian organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych,
 • celowość wykorzystania środków na oświatę,
 • występowanie z inicjatywą w sprawach dotyczących:
  • opieki nad dzieckiem i pomocy dzieciom specjalnej troski, wychowania oraz wypoczynku.


Komisja Statutowa

Grzebiennik Tadeusz - Przewodniczący
Goraj Józef
Maciejak Ryszard
Nieckarz Franciszek
Rusinek Leszek
Sitarz Marek
Sobków Grażyna
Witko Tomasz

Zadania komisji:

 • opracowywanie projektu zmian w Statucie Gminy i w Statutach Sołectw.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisje Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2003 12:12