BIP - Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: I Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 767 m. Moszczanica gmina Stary Dzików km 0+500 – km 0+810, II Przebudowę...
x 
Drukuj
Zbigniew Broź 13.05.2015 08:51

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: I Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 767 m. Moszczanica gmina Stary Dzików km 0+500 – km 0+810, II Przebudowę...

­

Stary Dzików 25.07.2013r

271.12.2013                                                                       

                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

GMINA STARY DZIKÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na:

I.  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZ. NR EWID. 767 MIEJSC. MOSZCZANICA  GMINA STARY DZIKÓW KM 0 + 500 – KM 0 + 810

II. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH DZ. NR EWID. 2190, 2218/3  MIEJSC. STARY DZIKÓW GMINA STARY DZIKÓW   KM 0 + 475 – KM 0 + 685

wybrała  do realizacji zamówienia firmę :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – MOSTOWYCH Sp. z o.o.
ul. Lwowska 34;     TOMASZÓW LUBELSKI

cena ofertowa:          netto –           49 646,10 zł
                             brutto –         61 064,70 zł 

Ofertę wybrano jako najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert.


Oferty:

oferta nr 1      LUBACZOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.
                              ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31  37 – 600 LUBACZÓW

oferta nr 2      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
                        ul. Lwowska 34;  22 – 600 TOMASZÓW LUBELSKI

oferta nr 3      P.P.H.U. STAKOV
                             ul. Kościuszki 35  ; 37 – 632 STARY DZIKÓW

oferta nr 4      SPÓŁKA CYWILNA „ TRANSPEX” Maria Kucab, Kazimierz Kucab
                            Szówsko ul. Kard. Wyszyńskiego 37 ;  37 – 500 JAROSŁAW

oferta nr 5       PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWRE  „KASBUD II”
                             Szówsko ul. Lubelska 272;   37 – 522 WIĄZOWNICA

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 tycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                           

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dn. 25.07.2013r -    

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.09.2016 08:04 Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
13.05.2015 08:56 Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
13.05.2015 08:51 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)