Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2017 13:32 Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 10:10 Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików na rok 2017
03.04.2017 09:34 Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
03.04.2017 09:24 Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 09:19 Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.03.2017 14:39 Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Stary Dzików w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
31.03.2017 14:30 Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
31.03.2017 14:27 Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.03.2017 14:39 Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2017 14:31 Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2017 13:55 Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2017 rok
27.03.2017 13:27 Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
27.03.2017 13:24 Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok

poprzednia 1 2