Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2017 09:19 Zarządzenie Nr 29/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania finansowego za 2016 rok
11.05.2017 09:08 Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone
10.05.2017 15:12 Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
10.05.2017 14:58 Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.05.2017 14:48 Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków
10.05.2017 14:22 Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.05.2017 11:51 Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.05.2017 11:37 Zarządzenie Nr 22/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
10.05.2017 11:26 Zarządzenie Nr 21/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
10.05.2017 10:27 Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2016 rok
10.05.2017 10:07 Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 13:56 Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna
03.04.2017 13:54 Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 13:49 Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 13:32 Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 10:10 Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Stary Dzików na rok 2017
03.04.2017 09:34 Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
03.04.2017 09:24 Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
03.04.2017 09:19 Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
31.03.2017 14:39 Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Stary Dzików w nocy z 8 na 9 lutego 2017r.
31.03.2017 14:30 Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
31.03.2017 14:27 Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
30.03.2017 14:39 Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2017 14:31 Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
27.03.2017 13:55 Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2017 rok
27.03.2017 13:27 Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
27.03.2017 13:24 Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok

poprzednia 1 2