Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2018 13:19 Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
01.03.2018 13:18 Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.03.2018 13:14 Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.03.2018 13:12 Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 13:00 Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
01.03.2018 12:54 Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 12:37 Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
01.03.2018 12:30 Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 12:29 Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Stary Dzików
28.02.2018 14:05 Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
28.02.2018 10:12 Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2018 rok
28.02.2018 10:10 Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok