Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2009 12:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stary Dzików z dn. 14.05.2008 r. (OŚ – 7624-1/08) dot. środowiskowych uwarunkowań...
09.12.2008 13:28 Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Cewków gmina Stary Dzików, poszerzonego o grunty położone w ...
15.05.2008 12:51 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych
15.05.2008 12:47 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów
08.05.2008 09:38 Obwieszczenie o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko (Przebudowa drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów)
08.05.2008 09:36 Obwieszczenie o wystąpieniu do organu zajmującego stanowisko (Przebudowa ciągu dróg powiatowych)
06.05.2008 09:38 Obwieszczenie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nowy Dzików - Ułazów...
06.05.2008 09:36 Obwieszczenie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych...
28.04.2008 08:52 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminne
21.04.2008 14:25 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ciągu dróg
20.02.2008 10:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Zagospodarowanie odwiertów gazowych Dzików 21 i 22 w obszarze..."
31.01.2008 09:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Odnowa centrum wsi Cewków w gminie Stary Dzików”
16.07.2007 13:58 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie warunków ubiegania się o dofinansowanie dzieciom i uczniom zakupu podręczników i zakupu jednolitego stroju
13.06.2007 13:56 Obwieszczenie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
01.06.2007 13:46 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie
30.05.2007 10:37 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.05.2007 08:44 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydaniu decyzji o środowiskowych...

poprzednia 1 2 3 4