Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2018 10:59 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2018 r.
06.02.2018 12:12 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2018 r.
02.02.2018 13:17 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Ułazowie
26.01.2018 10:02 Przetarg na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2018 r.
22.12.2017 08:03 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
15.12.2017 10:50 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
14.12.2017 07:51 Nowy wzór formularza ofertowego w przetargu na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
12.12.2017 13:53 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
12.12.2017 09:37 Informacja o unieważnieniu przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 23.11.2017, część 2)
05.12.2017 10:34 Przetarg na dostawę oleju napędowego grzewczego w 2018r.
04.12.2017 13:42 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 02.11.2017, część 1)
27.11.2017 11:50 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
23.11.2017 11:00 Przetarg na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK
17.11.2017 12:56 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 18.10.2017, część 3)
17.11.2017 10:09 Informacja o unieważnieniu przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 02.11.2017, część 2)
13.11.2017 12:12 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 02.11.2017)
08.11.2017 09:07 Przetarg na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
02.11.2017 09:46 Przetarg na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK
31.10.2017 10:04 Informacja o unieważnieniu przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 18.10.2017, części 1 i 2)
30.10.2017 13:47 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK (przetarg opublikowany 18.10.2017)
18.10.2017 08:58 Przetarg na doposażenie Szkół w Starym Dzikowie i Cewkowie w materiały, pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym TIK
25.07.2017 13:54 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie
17.07.2017 13:00 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową zaplecza szatniowego i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Cewkowie
24.05.2017 08:53 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzikowie
11.05.2017 11:33 Notatka z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w roku 2017
26.04.2017 11:53 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na budowę remizy strażackiej w m. Stary Dzików
07.02.2017 10:04 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r. - pakiet nr 2
07.02.2017 10:01 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r. - pakiet nr 1
03.02.2017 10:49 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na usługi w zakresie gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w 2017 r.
16.01.2017 11:04 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
27.12.2016 11:06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 05.12.2016 dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
19.12.2016 13:29 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
14.12.2016 09:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
06.12.2016 11:44 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
21.11.2016 09:03 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
03.11.2016 12:05 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Dzików
22.08.2016 14:24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie operatu i pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa…
17.08.2016 14:37 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę boiska piłkarskiego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
08.08.2016 13:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1553 R Cewków - Stary Dzików - Oleszyce w km 8+494 - 12+650
19.07.2016 10:13 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
04.02.2016 14:09 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2016
21.12.2015 08:43 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dostawę oleju opałowego
14.10.2015 14:01 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych...
09.10.2015 12:20 Protokół z otwarcia ofert w przetargu na dostawę paliwa gazowego propan techniczny dla celów grzewczych Zespołu Szkół w Cewkowie i Szkoły Podstawowej w Ułazowie wraz z dzierżawą i...
09.10.2015 11:22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
09.10.2015 11:18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
29.09.2015 11:00 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
29.09.2015 10:06 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
27.07.2015 08:47 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105002R nr ewid. dz. 644/2 w miejscowości Ułazów km 0 617 – km 0 887
08.07.2015 11:49 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików

1 2 następna