Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2015 11:00 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej i studium wykonalności
29.09.2015 10:06 Zapytanie ofertowe dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej w postaci dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
27.07.2015 08:47 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105002R nr ewid. dz. 644/2 w miejscowości Ułazów km 0 617 – km 0 887
08.07.2015 11:49 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Dzików
12.06.2015 14:06 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych...
05.06.2015 10:51 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików w 2015r.
13.05.2015 08:51 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na: I Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 767 m. Moszczanica gmina Stary Dzików km 0+500 – km 0+810, II Przebudowę...
14.04.2015 09:30 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 105022R nr ewid. dz. 5056 w miejscowości Cewków km 0+000 - km 0+750 wraz z przebudową przepustów km 0+002
26.03.2015 09:33 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na remont i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Stary Dzików
23.02.2015 14:12 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznych i warsztatów psychologicznych dla 3...
04.02.2015 08:15 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi gospodarki leśnej w Gminie Stary Dzików w roku 2015
05.01.2015 14:37 Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Stary Dzików

poprzednia 1 2