Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2017 13:33 Uchwała Nr 140/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego"
13.03.2017 13:19 Uchwała Nr 139/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
13.03.2017 13:18 Uchwała Nr 138/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
13.03.2017 12:45 Uchwała Nr 137/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
10.03.2017 15:07 Uchwała Nr 136/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzikow-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
10.03.2017 11:33 Uchwała Nr 135/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
10.03.2017 09:39 Uchwała Nr 134/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
10.03.2017 09:31 Uchwała Nr 133/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

poprzednia 1 2