Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2018 14:04 Uchwała Nr 210/LII/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
10.04.2018 10:29 Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
10.04.2018 10:09 Uchwała Nr 208/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
10.04.2018 10:00 Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
10.04.2018 09:30 Uchwała Nr 206/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16.03.2018 13:03 Uchwała Nr 205/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
16.03.2018 13:02 Uchwała Nr 204/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
16.03.2018 12:52 Uchwała Nr 203/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
16.03.2018 12:44 Uchwała Nr 202/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
16.03.2018 12:42 Uchwała Nr 201/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Poronin
16.03.2018 12:33 Uchwała Nr 200/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
16.03.2018 12:16 Uchwała Nr 199/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
16.03.2018 12:04 Uchwała Nr 198/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości
16.03.2018 12:02 Uchwała Nr 197/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
16.03.2018 12:00 Uchwała Nr 196/L/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
14.02.2018 08:48 Uchwała Nr 195/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
13.02.2018 15:13 Uchwała Nr 194/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
13.02.2018 14:49 Uchwała Nr 193/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
13.02.2018 14:41 Uchwała Nr 192/XLIX/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018