Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2018 11:28 Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
20.04.2018 11:24 Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i materiałów obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
20.04.2018 11:15 Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
19.04.2018 14:44 Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
19.04.2018 14:43 Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
19.04.2018 14:35 Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Radzie Gminy Stary Dzików sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2017 rok
18.04.2018 14:47 Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.04.2018 14:28 Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Stary Dzików w 2018 r.
18.04.2018 13:39 Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie
18.04.2018 12:57 Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
18.04.2018 11:56 Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za czynsz najmu lokalu mieszkalnego
18.04.2018 11:29 Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
17.04.2018 15:18 Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 13:19 Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego
01.03.2018 13:18 Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.03.2018 13:14 Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
01.03.2018 13:12 Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 13:00 Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
01.03.2018 12:54 Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
01.03.2018 12:37 Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików uprawnień do zaciągania zobowiązań
01.03.2018 12:29 Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem – dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Stary Dzików
28.02.2018 15:20 Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
28.02.2018 14:05 Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie
28.02.2018 10:12 Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2018 rok
28.02.2018 10:10 Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok