Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na: Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonanie operatu i pełnienia przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonanie operatu i pełnienia przez Zleceniobiorcę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce…
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna