Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna w 2017 r. (do 23.03.2017r.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Cena skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna