Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 209/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 208/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala Nr 207/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 206/LI/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy"
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 206/LI/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 203/L/2018 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 123/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 121/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 132/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 145/XXXIX/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 143/XXII/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 166/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 165/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna