Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna w 2017 r. (do 23.03.2017r.)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od nieruchomości w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Cena skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna