Rejestr zmian w biuletynie

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 136/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1553R Cewków-Stary Dzikow-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 135/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 135/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 134/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 134/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 134/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 133/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 133/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gminny Program"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 133/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna