Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz planu finansowego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37a/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr 0006365151-UM0900156/16 pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 37a/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr 0006365151-UM0900156/16 pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce w km 8+494 - 12+650 zlokalizowanej na terenie Gminy Stary Dzików"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cennik sprzedaży drewna w 2017 r. (do 23.03.2017r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy"
Dotyczy dokumentu:
Zasady składania, wzory i instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna