Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 143/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, gruntów stanowiących własność Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 142/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 141/XXXVIII/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok Nr 128/XXXV/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 140/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołów Szkół w Gminie Stary Dzików oraz określenia ich obwodów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 139/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 138/XXXVII/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gmin: Stary Dzików, Sieniawa i Dynów"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 137/XXXVI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna