Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 127/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 127/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 126/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Dzików"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 125/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 242/XXXIII/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Starym Dzikowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 124/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych jednostki obsługującej,…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.53.XVII.2015.2015-11-25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Stawki podatku od nieruchomości w 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 61/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 69/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 61/XVII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 123/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 55/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 68/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 55/XVII/2015 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 122/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 53/XVII/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 121/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 120/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 112/XXX/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 119/XXXIII/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 119/XXXIII/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016, związanych z przygotowaniem i realizacją mikroprojektu…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 118/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 118/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obciążenia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 117/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 117/XXXII/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin uczestnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulami uczestnictwa
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w ramach Projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanego do realizacji przez Gminę Stary…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego z udziałem miasta Lubaczów, miasta i gminy Cieszanów, Narol, Oleszyce…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 60/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stary Dzików treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików na lata 2017-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stary Dzików i jednostek organizacyjnych podległych Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ_I.docx"

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Przetarg na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. wykonania operatu i pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary_xls_Ułazów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiary_xls_Cewków.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_xls_Gmina Stary Dzików.zip"

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna