Rejestr zmian w biuletynie

30.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych Gminy Stary Dzików
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarz 85/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarz 85/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Stary Dzików, położonych na terenie Gminy Stary Dzików, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarz 82/2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarz 82/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81a/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz przeniesieniami wydatków budżetowych…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz przeniesieniami wydatków…
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Projektu Nr RPPK.03.02.00-18-0066/16-00 pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia ... umorzenie ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 132/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 131/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 130/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 130/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 122/XXXIV/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.132.XXXV.2016.2016-12-28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa w 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.122.XXXIV.2016.2016-11-30.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 129/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 63/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2016 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budżet gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 12/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 13/IV/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 128/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 128/XXXV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Stary Dzików na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna