Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr      R/…………….

 

Rozgraniczenie nieruchomości  

Podstawa prawna

art. 29 – 34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji:

- o rozgraniczeniu nieruchomości

- o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)

- o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy:

- imię, nazwisko wnioskodawcy

- adres wnioskodawcy

- numery rozgraniczonych działek

- położenie działek

- właścicieli rozgraniczanych działek oraz ich adresy

Załączniki do wniosku:

- dokument własności (np. akt własności ziemi /kserokopia/, odpis z księgi wieczystej)

- wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe w Strzyżowie,

ul. Przecławczyka  15, I piętro)

- kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczanych nieruchomości (wydaje

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Strzyżowie, ul. Parkowa 7, II piętro)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez geodetę upoważnionego

dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości włączonej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu

nieruchomości, przekazania sprawy sądowi(Sąd Rejonowy w Strzyżowie)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty

doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Urząd przeprowadza czynności administracyjne nieodpłatnie.

Czynności techniczne są dokonywane odpłatnie przez geodetów

uprawnionych.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rozgraniczenie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2010 09:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 09:57

Rejestr zmian dokumentu