Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Podstawa prawna

art.93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami)

 

Sposób załatwienia sprawy

Opinia polegająca na stwierdzeniu zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawana jest w formie postanowienia, które doręcza się drogą pocztową.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Odpis z księgi wieczystej (kserokopia zostaje w urzędzie)

Wypis z rejestru gruntów (do pobrania w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie)

Wstępny projekt podziału opracowany na kopi mapy zasadniczej (projekt wykonuje uprawniony geodeta)

Decyzja o warunkach zabudowy w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

2 tygodnie od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

 

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2010 09:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 09:58

Rejestr zmian dokumentu