Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

Nr        R/…………

Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)

Uchwała Nr XVII/13/131/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy i Miasta Strzyżów

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejski lub złożyć w sekretariacie

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego

- cel zajęcia pasa drogowego

- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego

- wymiary umieszczonych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

- planowany okres zajęcia pasa drogowego

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

Opłaty

Przy złożeniu wniosku opłata skarbowa:

- 5,00 zł – podanie

- 0,50 zł za każdy załącznik

Po otrzymaniu decyzji – za zajęcie pasa drogowego wg Uchwały

Nr XVII/13/131/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy i Miasta Strzyżów

(znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2)

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji 14 – 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie urządzeń infrastruktury technicznej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.05.2010 10:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 10:00

Rejestr zmian dokumentu