Uchwała Nr 75/IX/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z zebrania wiejskiego wsi Moszczanica dotyczącą bezpłatnego przydziału drewna opałowego (olcha) dla:
- Kościóła Parafialnego w Moszczanicy w ilości 10 m3

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 75/IX/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 r. o zatwierdzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Moszczanica w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.04.2011 15:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2011 15:08

Rejestr zmian dokumentu