Uchwała Nr 88/XII/2007
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Obniżyć cenę skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego do wysokości 35 zł za 1 q, która będzie obowiązywać w roku 2008.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 88/XII/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.04.2011 12:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.04.2011 12:24

Rejestr zmian dokumentu