Uchwała Nr 179/XXVIII/2013
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 20 marca 2013 r.

o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 43 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Zatwierdzić uchwałę z Zebrania Wiejskiego wsi Cewków dotyczącej bezpłatnego przydziału drewna:
- dla Kościoła Parafialnego w Cewkowie w ilości 20 mp,
- na wymianę więźby dachowej na plebanii (starej) w Cewkowie (sosna tartaczna) w ilości 15 m3.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 179/XXVIII/2013 z dnia 20 marca 2013 r. o zatwierdzeniu uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Cewków w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.07.2013 10:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2013 10:07

Rejestr zmian dokumentu