Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. Nr 21, poz. 754, 1000 i 1349) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Lp. Miejscowość Wyznaczone miejsce
1 Stary Dzików Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego
2 Cewków Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
3 Moszczanica Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy
4 Nowy Dzików Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej
5 Ułazów Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                     Wójt Gminy Stary Dzików                   
                                                                                                            Barbara Małecka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.09.2018 09:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.09.2018 09:20

Rejestr zmian dokumentu