OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) podaje się informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Stary Dzików

Sala rekreacyjna w budynku użyteczności publicznej w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Sołectwo Cewków od nr 1 do nr 134, od nr 272 do nr 356 i nr 358

Świetlica wiejska w Cewkowie, Cewków 81, 37-632 Stary Dzików

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Sołectwo Cewków od nr 135 do nr 271 i nr 357 Świetlica wiejska w Cewkowie-Woli, Cewków 186, 37-632 Stary Dzików
4 Sołectwo Moszczanica Szkoła Podstawowa w Moszczanicy, Moszczanica 46B, 37-632 Stary Dzików
5 Sołectwo Ułazów

Świetlica wiejska w Ułazowie, Ułazów 109, 37-632 Stary Dzików

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 Sołectwo Nowy Dzików Świetlica wiejska w Nowym Dzikowie, Nowy Dzików 88A, 37-632 Stary Dzików

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Przemyślu najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Stary Dzików najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

                                                                                                         Wójt Gminy Stary Dzików

                                                                                                              Tomasz Jabłoński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2019 08:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.04.2019 12:36

Rejestr zmian dokumentu