Zarządzenie Nr 34/2019
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. Nr 21, poz. 754 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Lp.

Miejscowość

Wyznaczone miejsce

1

Stary Dzików

Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego

2

Cewków

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

3

Moszczanica

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

4

Nowy Dzików

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej

5

Ułazów

Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne gminy, w szczególności na budynkach szkół, bibliotek, świetlic wiejskich a także, na budynkach komunalnych, bez względu na sposób ich wykorzystania oraz ogrodzeniach tych posesji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.04.2019 12:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.05.2019 12:39

Rejestr zmian dokumentu