Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2020 r. poz. 184) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam na obszarze Gminy Stary Dzików miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. według poniższego zestawienia:

Lp.

Miejscowość

Wyznaczone miejsce

1

Stary Dzików

Tablica ogłoszeń obok przystanku autobusowego

2

Cewków

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

3

Moszczanica

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej obok świetlicy

4

Nowy Dzików

Tablica ogłoszeń przy drodze głównej i świetlicy wiejskiej

5

Ułazów

Tablica ogłoszeń przy świetlicy i przy drodze głównej – Koziejówka

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2020 09:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2020 09:28

Rejestr zmian dokumentu