INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Stary Dzików obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.04.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


                                                                                                               Komisarz Wyborczy
                                                                                                                   w Przemyślu

                                                                                                               Krzysztof TRYKSZA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.04.2020 12:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.04.2020 13:19

Rejestr zmian dokumentu