Zarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zatwierdzam Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzikowie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie wraz ze wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.05.2020 15:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.05.2020 15:03

Rejestr zmian dokumentu