Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w Gminie Stary Dzików wyznaczony został Koordynator ds. dostępności.

Dane kontaktowe:

Marek Buczko
Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
tel./fax: (16) 631 80 50
e-mail: mbuczko@starydzikow.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- monitorowanie działalności Gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:
- opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
- oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Koordynator ds. dostępności
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.09.2020 11:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.09.2020 11:18

Rejestr zmian dokumentu