Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2021

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Termin
1. Analiza stanu obiektów Gminy Stary Dzików względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy Koordynator
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Opracowanie koncepcji stanowiska i planu działania – przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Stary Dzików.
Podanie do publicznej wiadomości
31.08.2020
2. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:
1) architektonicznej
2) cyfrowej
3) informacyjnej
4) komunikacyjnej
Koordynator Podanie na stronie internetowej http://www.starydzikow.pl oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami 30.10.2020
3. Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności Koordynator
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy 30.11.2020
4. Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej Koordynator
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy 30.11.2020
5. Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie spotkań wyjazdowych bezpośrednio do organów administracji publicznej.
Spotkania lub wyjazdy będą prowadzone zespołowo z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp.
Dwa razy do roku do 30 czerwca i 30 listopada lub konieczności wynikającej ze zmiany przepisów
6. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad 31.12.2020
7. Sporządzenie Raportu Zbiorczego Koordynator Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Stary Dzików następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.starydzikow.pl oraz na stronie podmiotowej BIP 31.03.2021

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.09.2020 11:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.09.2020 11:44

Rejestr zmian dokumentu