Podjęte uchwały:

Nr 198/XLI/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny na ludziach

Nr 199/XLI/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19

Nr 200/XLI/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" z dnia 23 lutego 2021 r. o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy

Nr 201/XLI/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stary Dzików

Nr 202/XLI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Nr 203/XLI/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stary Dzików

Nr 204/XLI/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok

Nr 205/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Nr 206/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów, stanowiących własność Gmina Stary Dzików, położonych w miejscowości Stary Dzików na okres 10 lat

Nr 207/XLI/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Dzików uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę


Imienne wykazy głosowań znajdują się w załącznikach poniżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Podejmowane uchwały i imienne wykazy głosowań radnych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.06.2021 14:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.06.2021 14:07

Rejestr zmian dokumentu