Zarządzenie Nr 95/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 2.440,00 zł w tym:
a) w dziale "Pomoc społeczna" na kwotę 2.440,00 zł
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 29 września 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków

 

Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
1. 852 Pomoc społeczna 2.440 2.440
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.440 2.440
  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.440  
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
  4260 Zakup energii   1.000
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   1.440
    Razem 2.440 2.440

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.11.2021 12:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.11.2021 14:35

Rejestr zmian dokumentu

30.11.2021 14:35Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
30.11.2021 14:34 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
30.11.2021 12:04Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
30.11.2021 12:04 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)