Zarządzenie nr 98/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku będącego własnością Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie załącznika Nr 7 (Instrukcja inwentaryzacyjna) do Zarządzenia Nr 95/2017 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w związku z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

zarządzam:

1) Przeprowadzenie inwentaryzacji w postaci spisu z natury składników majątkowych będących własnością Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2) Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w dniu 05.10.2021 r.
3) Do przeprowadzenia spisu powołuję zespół spisowy w składzie:
Marek Buczko
Monika Jasina
Mariusz Wach
4) Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowego do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
5) Członków komisji i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
6) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji majątku będącego własnością Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.11.2021 14:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 09:13

Rejestr zmian dokumentu