Zarządzenie Nr 102/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego

Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się Pana Zbigniewa Broź na stanowisko Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 2

Administrator Systemu Informatycznego podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 3

Zakres zadań Administratora Systemu Informatycznego określa Polityka Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 09:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 09:47

Rejestr zmian dokumentu