Zarządzenie Nr 106/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Działając na podst. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 1 Uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2021 rok Nr 173/XXXVI/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy w Starym Dzikowie zarządza co następuje

§ 1

1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na łączną kwotę 14.000,00 w tym:
a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" na kwotę 14.000,00 zł,
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 października 2021 r.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
Lp. Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia w zł Zmniejszenia w zł
    Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie 4.000 4.000
1. 801 Oświata i wychowanie 4.000 4.000
  80101 Szkoły Podstawowe 4.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   4.000
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   49,50
    Szkoła Podstawowa w Cewkowie 10.000 10.000
  801 Oświata i wychowanie 10.000 10.000
  80101 Szkoły Podstawowe 8.000  
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000  
  4300 Zakup usług pozostałych   10.000
  4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 49,50  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 15:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 15:07

Rejestr zmian dokumentu