Zarządzenie Nr 107/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont drogi dz. ewid. nr 769/1 "Do leśniczówki" w km 0+420 - 0+940 w miejscowości Nowy Dzików"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+420 - 0+940 w składzie:
1. Tomasz Jabłoński - Przewodniczący komisji
2. Marek Sobków - Z-ca przewodniczącego komisji
3. Krzysztof Kłaczko - Członek Komisji

§ 2

1. Celem komisji jest dokonanie odbioru końcowego remont drogi gminnej "Do leśniczówki" na dz. ewid. nr 769/1, w miejscowości Nowy Dzików w km 0+420 - 0+940".
2. Zadania komisji:
a) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
b) Sporządzenie protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont drogi dz. ewid. nr 769/1 "Do leśniczówki" w km 0+420 - 0+940 w miejscowości Nowy Dzików"
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.12.2021 15:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.12.2021 15:16

Rejestr zmian dokumentu