Zarządzenie Nr 113/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików

Na podst. art. 230 ust 2 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Starym Dzikowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.12.2021 12:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2021 12:15

Rejestr zmian dokumentu