Zarządzenie Nr 114/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2021 r. poz. 1927)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2.

Zarządzenie podlega przedstawieniu:
1) Radzie Gminy w Starym Dzikowie  
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.12.2021 12:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2021 12:21

Rejestr zmian dokumentu