Zarządzenie Nr 120/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami

Na podstawie § 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 125/XX/2012 r. z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Dzików oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg. (Dz. U. Wojew. Podkarpackiego poz. 1716 z dnia 14.08.2012 r.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Po rozpatrzeniu wniosku .......................................* zam. ..............................................* o umorzenie należności za pobór wody i zrzut ścieków, umarzam :
- należności za wodę w wysokości - 96,39 zł.
- należności za ścieki w wysokości - 139,86 zł.
- odsetki za wodę w wysokości - 1,83 zł.
- odsetki za ścieki w wysokości - 2,67 zł.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega doręczeniu ......................................*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


* na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) pominięto imię i nazwisko, adres nieruchomości Wnioskodawcy oraz uzasadnienie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.12.2021 09:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2021 14:26

Rejestr zmian dokumentu

20.12.2021 14:26 Edycja dokumentu (Zbigniew Broź)
20.12.2021 14:24Dokument został odzyskany. (Zbigniew Broź)
09.12.2021 09:10Dokument usunięto. (Zbigniew Broź)
09.12.2021 09:10 Utworzenie dokumentu. (Zbigniew Broź)