Zarządzenie Nr 130/2021
Wójta Gminy Stary Dzików
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie w zamian za przypadające w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r. święto, dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 130/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Starym Dzikowie dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.12.2021 09:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.12.2021 09:07

Rejestr zmian dokumentu