Obwieszczenie w załączniku

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia p.n.: "Przebudowa odgałęzienia SN Cewków 10 linii napowietrznej15 kV i obwodów 1 i 2 linii napowietrznej nN ze stacji tr. Cewków 5 na kablowe"
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.03.2022 14:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.03.2022 14:05

Rejestr zmian dokumentu